Monografia została opracowana na podstawie materiałow przygotowanych przez pracownikow i doktorantow Katedry Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Tematyka prezentowana w monografii jest aktualna, istotna i bardzo rożnorodna, ponieważ przedmiot badań autorow obejmował zagadnienia z zakresu występowania w środowisku mikrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, w tym nowo pojawiających się zanieczyszczeń w wodach, ściekach, osadach dennych oraz osadach ściekowych. Omowiono rownież procesy przerobki osadow ściekowych i zagospodarowania odpadow i bioodpadow, procesy prowadzące do rekultywacji terenow zdegradowanych, nowoczesne procesy wzbogacania biogazu, zagadnienia dotyczące implementacji procesow biorafineryjnych w oczyszczalniach ściekow, bioprocesow zachodzących w rożnych elementach środowiska naturalnego oraz możliwości wykorzystania bioindykatorow do oceny jakości środowiska. Wiedza na temat drog transportu i szlakow przemian zanieczyszczeń pojawiających się w środowisku naturalnym, procesow odnowy środowiska i efektywnego wykorzystania dostępnych zasobow, w tym odpadow, jest jednym z podstawowych celow i wyzwań zarowno inżynierii środowiska, jak i biotechnologii, prowadzących do opracowania technologii ich eliminacji lub unieszkodliwienia.