W jaki sposób globalizacja zmieniła trajektorie rozwoju miast?
– Na czym polega współczesna konkurencja na światowym rynku miejsc?
– Jak w dobie postfordyzmu kształtują się relacje między gospodarką, polityką i mieszkańcami miast?
– Dlaczego kwestie kultury, lokalnej tożsamości czy konsumpcji stają się centralnymi zagadnieniami miejskich polityk?
– Czy „kreatywność” rzeczywiście jest kluczem do sukcesu i prosperity miasta?
– A w końcu: kto dziś posiada „prawo do miasta”?
Autor poszukuje w niniejszej książce odpowiedzi na te i inne pytania.