Książka powstała na podstawie dzieł św. Ludwika Marii

 Grignona de Montfort uznawanych za jedne z najcenniejszych

 pereł duchowości, które ukształtowały wielkich

 świętych Kościoła. Proponowane czytanki na nabożeństwa

 majowe mogą się stać pomocą w odkrywaniu daru

 Maryi i w odnowieniu więzi z Nią. Wprowadzają w ducha

 prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy i są

 formą przygotowania do osobistego oddania się Jezusowi

Chrystusowi przez Maryję.