Rozwój zabezpieczenia technicznego dotyka wielu aspektów i wymaga wielu analiz. Zabezpieczenie techniczne powinno mieć silne podstawy merytoryczne (nawet naukowe). Powinno być wydolne a przy tym zbilansowane ekonomicznie. Publikacja, którą mają Państwo w swoich rękach, zawiera rozdziały poświęcone różnym aspektom zabezpieczenia technicznego. Są tu rozważania o charakterze ogólnym, gdzie na tle powszechnie znanych treści opisywana jest rzeczywistość, wskazywane są obszary, które powinny być poddane analizie przez decydentów i na drodze zmian np. etatowych (nie likwidacji etatów jednostek remontowych) wprowadzone w życie. Ważnym zagadnieniem z opisywanego obszaru jest ewakuacja techniczna uszkodzonego sprzętu wojskowego oraz jego naprawa. Ciekawym wyzwaniem jest przedstawienie rozważań nad zabezpieczeniem technicznym występującym w wybranych armiach NATO. Będzie to przyczynek do dalszych dociekań w kwestii zabezpieczenia technicznego, w kontekście naszych dokonań. Obszar zabezpieczenia technicznego wojsk to również obsługiwanie sprzętu technicznego i jego podatność w warunkach polowych, to także zabezpieczenie metrologiczne urządzeń będących na wyposażeniu pojazdów. Zwrócona została uwaga na bezpieczeństwo załóg pojazdów, w dzisiejszych asymetrycznych działaniach bojowych zagadnienie traktowane priorytetowo. W końcu zadane zostało pytanie czy dzisiaj, a właściwie jutro, wystarczy być mechanikiem czy już mechatronikiem. Pewnie niedaleka przyszłość pozwoli rozwiązać ten problem, ale postawione pytanie powinno znaleźć odpowiedź.