ISBN:9788378060451

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Autor: Piotr Przybysz

Wydawnictwo: LexisNexis Sp. z o.o.

Stan prawny na 1 września 2011 roku Komentarz w przystępny sposób wyjaśnia wiele praktycznych wątpliwości pojawiających się w związku ze stosowaniem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Omówiono w nim m.in. zagadnienia poświęcone: zasadom prowadzenia postępowania egzekucyjnego, środkom egzekucji należności pieniężnych oraz obowiązków o charakterze niepieniężnym, postępowaniu zabezpieczającemu oraz odpowiedzialności odszkodowawczej i porządkowej za naruszenie przepisów ustawy. W niniejszym szóstym wydaniu uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, wynikające m.in. z ustaw: z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw, z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ponadto uwzględniono dyrektywę 2008/55/WE Rady z 26 maja 2008 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń. Książka jest adresowana do prawników i pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, którzy na co dzień stosują przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jak również do sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, pracowników nauki, studentów kierunków prawo i administracja. Dr Piotr Przybysz – pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Piotr Przybysz - inne e-booki