ISBN:9788378067160

Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej

Wydawnictwo: LexisNexis Sp. z o.o.

Publikacja Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej podejmuje problematykę zasady ochrony praw nabytych, będącej swoistym hamulcem dla ustawodawcy, ograniczającym go w dążeniach do pozbawienia praw bez rzeczywistej potrzeby oraz do nieuzasadnionej ingerencji w sferę praw obywatelskich.

Z recenzji wydawniczej Prof. nzw. dr hab. Jerzego Paśnika:

„Za szczególnie cenne uznać należy nie tylko to, że Autorzy nie ograniczali się do prezentowania jednego poglądu w omawianych kwestiach, lecz przedstawiali także stanowiska odmienne, z którymi się nie utożsamiali, ale również to, że formułowali – co należy potraktować z uznaniem – generalny wniosek o konieczności nadania zasadzie ochrony praw słusznie nabytych rangi konstytucyjnej.

[…] Niezależnie od tego recenzowane opracowanie posiada walory dydaktyczne, albowiem wiele tekstów w nim zawartych stanowi w istocie gotowy materiał do wykładów. Może być również przydatne dla prawników praktyków, którzy występują w imieniu organów ochrony prawnej jako teoretyczne uzasadnienie tez stawianych w sprawach indywidualnych, a prowadzonych nie tylko w obszarze szeroko rozumianego prawa administracyjnego, lecz także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, a nawet prawa cywilnego”.

Redaktorzy publikacji są znanymi specjalistami w dziedzinie prawa publicznego.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.