Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej

Autor: Arleta Szadziewska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Stron: 498

Opłacalność: 8.31 zł/100 stron

Obecnie od przedsiębiorstw wymaga się nie tylko osiągania wyników ekonomicznych, ale również prowadzenia działalności zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego, tj. w taki sposób, aby zachowana została jakość środowiska przyrodniczego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Oznacza to konieczność dokonywania pomiarów środowiskowych skutków funkcjonowania jednostek. Szczególną rolę do odegrania ma w tym zakresie rachunkowość, która stanowi narzędzie poprawy wyników ekonomicznych organizacji. Ze względu na wzrost znaczenia ochrony środowiska w działalności podmiotów nie może ona pomijać zagadnień z tego obszaru. Rodzi to konieczność wprowadzenia rozwiązań, umożliwiających z jednej strony pozyskiwanie informacji dla zewnętrznej oceny wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko przyrodnicze, z drugiej zaś potrzebnych dla proekologicznego zarządzania. Praca niniejsza wskazuje na możliwości wykorzystania rachunkowości w tworzeniu finansowych i niefinansowych informacji z tego zakresu. Stosowne propozycje sformułowano w oparciu o studia literaturowe oraz badania empiryczne na temat wyceny, ewidencji i prezentacji w sprawozdawczości finansowej skutków oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko przyrodnicze.

Najlepsza cena: Rawelo
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.23 zł

Znaleziono 3 ofert ebooków od 41,40

DRM? Formaty Cena Księgarnia
plik zabezpieczony DRM pdf
41,40 zł ravelo.pl
bez DRM pdf
41,40 zł zinamon.pl
bez DRM pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
43,70 zł ibuk.pl

E-booki podobne do "Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej"