Zarys matematyki wyższej dla studentów. Część I zawiera:

- logika,

- algebra Boole'a,

- równania liniowe,

- geometria analityczna,

- ciągi liczbowe,

- szeregi liczbowe,

- rachunek różniczkowy,

- geometria różniczkowa.