ISBN:9788381602839

Prawo oświatowe z serii MERITUM

Autor: Stefan Kwiatkowski Krzysztof Gawroński

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA

Stron: 1326

Opłacalność: 10.26 zł/100 stron

Materiał książki oparto m.in. na nowej ustawie – Prawo oświatowe z grudnia 2016 roku, gruntownie zmienionej ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela, ustawie z 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz wielu nowych rozporządzeniach wydanych do tych regulacji.

Nowości w wydaniu 2018:

omówiono wszystkie elementy tzw. reformy oświaty wprowadzanej od 2017 roku – zmianę ustroju szkolnego, zmiany struktury organizacyjnej szkół i przedszkoli, skrócenie o rok obowiązku szkolnego, likwidacja gimnazjów, wprowadzenie 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum – omówienie docelowej struktury szkolnictwa, wprowadzenie 3-letniego kształcenia branżowego: szkoły branżowej I stopnia (od 1.09.2017 r.) z możliwością dalszego kształcenia i przygotowania do matury w 2-letniej szkole branżowej II stopnia (od roku szkolnym 2020/2021), wydłużenie cyklu kształcenia na poziomie szkół średnich i zawodowych, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 6-latków, zmiany w rekrutacji dzieci-uczniów do szkół i placówek (od roku szkolnego 2017/2018 nie przeprowadza się już rekrutacji do gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych), szczegółowe omówienie nowych zasad przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym (od roku szkolnego 2019/2020) dla poszczególnych typów szkół, nowe regulacje dotyczące egzaminów zewnętrznych, szczegółowe omówienie egzaminu ósmoklasisty (przedmioty, czas trwania, procedura, terminy etc.), egzamin maturalny w trakcie i po reformie szkolnictwa, zmiany w kształceniu na etapie przedszkolnym (m.in. liczba dzieci w oddziale, czas prowadzonych z dziećmi zajęć), zmiany w kształceniu na poziomie podstawowym (m.in. nowa konstrukcja szkolnych planów nauczania), zmiany w funkcjonowaniu i kompetencjach rad szkół (m.in. rad rodziców), zmiany w nadzorze pedagogicznym – m.in. zmiany w dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły, zasady wdrażania nowej podstawy programowej, wzmocnienie doradztwa zawodowego, zmiany dotyczące placówek doskonalenia nauczycieli, m.in. złagodzenie wymagań obowiązujących przy ich tworzeniu, zmiana zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, likwidacja Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, zmiany w dotychczasowych uprawnieniach nauczycieli w zależności od statusu prawnego przedszkola, szkoły i placówki, zmiany dotyczące przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko, czasowego skierowania do innej szkoły, zasady przejścia nauczyciela w stan nieczynny w przypadku wygaszanych gimnazjów i szkół prowadzących oddziały gimnazjalne, zmiany w zakresie informacji zawartych w świadectwie pracy, wprowadzenie nowego dodatku stałego do wynagrodzenia nauczyciela – „za wyróżniającą pracę” (omówienie zasad nabywania prawa do dodatku), zmiany w zakresach obowiązków nauczycieli, ujednolicenie zasad uśredniania pensum realizującym w ramach jednego stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, zmiany w wymiarze świadczeń socjalnych dla nauczycieli, urlopach (w związku z rodzicielstwem) zmiany w zasadach uzyskiwania przez nauczycieli uprawnień do urlopu dla poratowania zdrowia, zmiany związane z uzyskiwaniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli, zmiany dotyczące statutu szkoły (przedszkola, placówki publicznej) – obecnie regulowany jest nową ustawą – Prawo oświatowe, omówienie nowych regulacji dotyczących arkusza organizacji szkoły (przedszkola publicznego), zmiany w udzielaniu pomocy socjalnej uczniom (również tej o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce), omówienie nowych rozwiązań w zakresie „informatyzacji” szkoły (również w kontekście zarządzania informacją).

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.74 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 136.00 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
142.20 zł ebuczek.pl
pdf
136.00 zł ibuk.pl
pdf
141.10 zł vagabook.pl
pdf
142.80 zł litres.pl
pdf
151.30 zł swiatebookow.pl
pdf
153.00 zł zinamon.pl