ISBN:9788381872287

Materialne prawo administracyjne

Autor: Marcin Miemiec

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA

Publikacja w przejrzysty sposób przedstawia zaktualizowany stan prawny dotyczący najważniejszych zagadnień administracyjnego prawa materialnego, takich jak: ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, obywatelstwo i status cudzoziemców, związki wyznaniowe, ochrona zdrowia, prawo oświatowe, pomoc społeczna, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarka gruntami, prawo budowlane czy swoboda działalności gospodarczej.

Podręcznik został skonstruowany według schematu, na który składa się omówienie:

podstawy prawnej, przedmiotowego zakresu regulacji, organów właściwych i prawnych form działania w zakresie przedmiotowych zagadnień.

Ułatwia to przyswojenie i zrozumienie analizowanej problematyki oraz porównanie jej z innymi obszarami regulacji prawnej, które zostały zaprezentowane w podręczniku.

Drugie wydanie publikacji zostało rozszerzone m.in. o następujące zagadnienia:

nowe ustawy z zakresu administracyjnego prawa osobowego, regulujące sprawy dowodów osobistych, zinformatyzowania ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego; zaktualizowane zasady organizacji zgromadzeń, szczególnie uprzywilejowanych zgromadzeń cyklicznych, i ich nowe typy w administracyjnym prawie zbiorowym; ochrona osób i mienia, a w tym zadania realizowane przez wewnętrzne służby ochrony lub przedsiębiorców posiadających koncesję; regulacja prawna przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powiązana z prawem pomocy społecznej; zmiany dotyczące ochrony konsumenta oraz poszerzone prawa pacjenta w prawie medycznym; regulacje prawne dostępu do broni, prawa o drogach publicznych i prawa o ruchu drogowym.

Publikacja będzie także cennym źródłem informacji o:

zmianach w istotnie znowelizowanym w latach 2015-2016 prawie budowlanym dotyczących:

zmniejszenia obowiązków inwestora, który uzyskał prawo do rozpoczęcia robót budowlanych, poszerzenia katalogu robót budowlanych, uzyskania przez inwestora prawa do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wprowadzenia możliwości przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia budowy;

obowiązującej od 1.01.2018 r. nowej ustawie - Prawo wodne, przekształcającej ustrój administracji gospodarki wodnej; wchodzącej w życie "Konstytucji dla przedsiębiorcy" i pięciu nowych ustawach regulujących sferę działalności gospodarczej i przedsiębiorczości.

Adresaci: Opracowanie jest przeznaczone dla studentów prawa i administracji oraz innych kierunków studiów, na których wykładane jest prawo administracyjne, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych, osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz wszystkich zainteresowanych problematyką prawa administracyjnego.

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.22 zł

Znaleziono 10 ofert ebooków od 40.80 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
43.07 zł ebuczek.pl
mobi epub
43.07 zł ebuczek.pl
mobi epub
43.07 zł ebuczek.pl
mobi epub
43.07 zł ebuczek.pl
epub
40.80 zł ibuk.pl
pdf
40.80 zł ibuk.pl
epub
42.80 zł gandalf.com.pl
pdf
45.39 zł swiatebookow.pl
epub
45.90 zł zinamon.pl
pdf
45.90 zł zinamon.pl
epub
51.00 zł litres.pl
pdf
51.00 zł litres.pl