Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się interesująca praca Jolanty Laskowskiej, omawiająca ruch wydawniczy Gdańska, Gdyni i Sopotu, od czasu zakończenia II wojny światowej do okresu transformacji 1989 r. Na tle sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej autorka omawia działalność kilkudziesięciu oficyn wydawniczych, m. in. wydawnictw uczelni wyższych, instytucji naukowo-kulturalnych, naukowo-badawczych, katolickich czy urzędowych. Analizie poddana została również produkcja wydawnicza tzw. Drugiego obiegu oraz mechanizmy polityki wydawniczej PRL.

Z recenzji Maji Wojciechowskiej

Książka adresowana jest do osób zainteresowanych kulturą, nauką, przemianami społecznymi i gospodarczymi Trójmiasta, w tym także rozwojem oficyn drukarskich i problematyką wydawniczą — zarówno studentów, jak i pracowników naukowych oraz wszystkich, których fascynuje ten okres w historii Pomorza.

Autorka, na łamach książki, stara się przedstawić działalność wszystkich ważniejszych wydawnictw oraz wskazać przyczyny ich rozwoju. Omawia również udział trójmiejskich edytorów w inicjatywach ogólnokrajowego oraz lokalnego ruchu wydawniczego. W większym stopniu skupia się na pracach zwartych, prezentując nawet niektóre ważniejsze tytuły, mniej miejsca poświęcając periodykom. Szczególnie dużo uwagi poświęca działalności Wydawnictwa Morskiego, które po II wojnie światowej przez dłuższy okres było jedyną w pełni autonomiczną profesjonalną instytucją wydawniczą na terenie Pomorza.

Z recenzji Mai Wojciechowskiej