Książka zawiera treści należące do programu przedmiotu badania operacyjne, zgodne ze standardami nauczania obowiązującymi na prowadzonym na UEP kierunku Informatyka i Ekonometria. Materiał został podzielony na siedem części składających się z dwóch lub więcej rozdziałów i obejmujących wybrane zagadnienie z zakresu badań operacyjnych. Każdy rozdział rozpoczyna się częścią teoretyczną, wzbogaconą o przykłady. Rozdział zamykają zagadnienia do powtórzenia, umożliwiające usystematyzowanie wiedzy nabytej podczas lektury, oraz zadania z odpowiedziami. Poza przedstawieniem metod rozwiązywania różnego typu zadań z zakresu badań operacyjnych, w książce opisano również sposób rozwiązywania zadań za pomocą dodatku Solver do aplikacji MS Excel. Wybrano to powszechne narzędzie optymalizacyjne, które współpracuje z jedną z podstawowych aplikacji biznesowych, dzięki czemu umiejętność jego właściwego wykorzystania staje się bardzo cenna. W Dodatku wspomniano o innych narzędziach i podano adresy stron WWW, pod którymi można znaleźć więcej informacji na ich temat.