W tomie II Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego, część 3 Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym, autorzy szczegółowo omówili następujące kwestie:

  • fakty i czynności administracyjnoprocesowe,
  • przesłanki dopuszczalności postępowania administracyjnego oraz przesłanki dopuszczalności i warunki legalności czynności administracyjnoprocesowych,
  • prawidłowość, wadliwość i skuteczność prawna czynności administracyjnoprocesowych,
  • klasyfikacja czynności administracyjnoprocesowych,
  • czynności procesowe stron postępowania,
  • czynności procesowe uczestników na prawach strony i innych uczestników postępowania,
  • czynności procesowe organu administracji publicznej.


 Kompleksowa i szeroka prezentacja zagadnień obejmuje liczne odesłania do orzecznictwa sądowego.

Autorzy uwzględnili aktualnie obowiązujące regulacje, w tym przepisy ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.


Autorami książki są pracownicy naukowi ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.


 Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, doktorantów i studentów, a także dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i pracowników administracji publicznej.