Publikacja zawiera niemal 80 wzorów umów, regulaminów, wniosków, a także pozwów związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy wzór opatrzony jest przystępnym komentarzem pozwalającym lepiej zrozumieć zawarte w nim zapisy.

Z opracowania czytelnik dowie się, jak prawidłowo sformułować m.in.:

oświadczenie wspólnika o przystąpieniu do spółki, regulamin zgromadzenia wspólników, umowę przejęcia długu, wniosek o ogłoszenie upadłości.

Atutem publikacji jest szeroki katalog tematyczny, obejmujący m.in. dokumenty zawiązane ze stosunkiem pracy, pisma sądowe i egzekucyjne, a także czytelny układ treści, pozwalający na szybkie odnalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania.

Adresaci: Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców, pracowników spółek (księgowych, pracowników działów handlowych, windykacji), a przede wszystkim osób prowadzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zainteresowanych założeniem takiej spółki.

Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.umowy-pisma-dokumenty-spolka-zoo-4.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.