Publikacja opisuje ramy prawne i praktykę prowadzenia badań klinicznych i stosowania leków off-label.

Regulacje prawne dotyczące badań klinicznych oraz stosowania produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi budzą pewne wątpliwości interpretacyjne, co utrudnia ich stosowanie w praktyce. Liczne kontrowersje dotyczą w szczególności zasadności zaliczenia konkretnych procedur do eksperymentów leczniczych. Kwalifikacja ta ma istotną doniosłość praktyczną – wpływa na obowiązki lekarza przed przystąpieniem do sposobu leczenia, których ewentualne niedopełnienie może mieć wpływ na odpowiedzialność prawną.

Szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

  • pojęcie i rodzaje eksperymentów medycznych;
  • prawne zasady dopuszczalności innowacyjnego leczenia pacjentów;
  • badania kliniczne;
  • stosowanie produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi.

Książka jest adresowana przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także lekarzy, komisji bioetycznych i działów administracji podmiotów leczniczych.