Publikacja w sposób przystępny omawia najważniejszą ustawę określającą zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Książkę opracowali prawnicy praktycy, w tym również pracujący od wielu lat w Narodowym Funduszu Zdrowia, na co dzień stykający się z problemami finansowania świadczeń ze środków publicznych.


W czwartym wydaniu omówiono ostatnie zmiany w systemie ochrony zdrowia, w tym m.in.:

– nowe zasady dotyczące centralizacji procesu kontroli w zarządzaniu Narodowym Funduszem Zdrowia;

– utworzenia Funduszu Medycznego w celu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej;

– zmiany w organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące modyfikacji systemu opracowania i wdrażania map potrzeb zdrowotnych oraz odnoszące się do systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.


Oprócz przedstawienia poglądów, zaprezentowano praktyczne rozwiązania dotyczące zastosowania przepisów komentowanej ustawy w praktyce, jak również bogaty wybór literatury i orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych.


Książka jest przeznaczona dla pracowników oraz właścicieli podmiotów leczniczych publicznych i niepublicznych. Ponadto może stanowić cenną lekturę dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Zainteresuje również sędziów, radców prawnych i adwokatów.