ISBN:9788391913277

Spoiwa gipsowe w budownictwie

Autor: Sławomir Chłądzyński

Wydawnictwo: Grupa Medium

Oszczędzasz: 11%

Pomysł napisania monografii poświęconej spoiwom gipsowym i wyrobom z gipsu „dojrzewał we mnie” już od dłuższego czasu. W przemyśle gipsowym zachodzą bowiem od kilku lat istotne zmiany. Związane są one z jednej strony z szybkim rozwojem produkcji suchych mieszanek gipsowych przeznaczonych do prowadzenia wewnętrznych prac wykończeniowych oraz z rozwojem nowoczesnych systemów suchej zabudowy wnętrz. Z drugiej strony zaś, polskie normy na spoiwa i wyroby gipsowe podlegają procesowi nowelizacji w kierunku zharmonizowanych norm europejskich PN-EN. Proces ten jest w ostatnich latach szczególnie intensywny.
Wdrażanie nowych norm oraz dostosowanie krajowego prawa do regulacji europejskich w tym zakresie budzi jednak szereg wątpliwości. Dotyczy to szczególnie prawidłowego przeprowadzenia odpowiednich procedur oceny zgodności, umożliwiających oznakowanie wyrobu znakiem CE. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać głównie w braku odpowiedniej znajomości norm oraz w praktycznych trudnościach w dostosowaniu się do wymagań związanych z oznakowaniem CE. Istotnym problemem jest fakt, że normy europejskie dotyczące spoiw i wyrobów gipsowych nie są wolne od błędów i mało precyzyjnych określeń, co stwarza wątpliwości przy ich interpretacji. Treści norm europejskich nie należy zatem przyjmować bezkrytycznie, czemu dałem wyraz w niniejszej publikacji. Przyznają to zresztą przedstawiciele Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN.
Należy zatem przyjąć, że dopiero kolejne, poprawione wydania tych norm zapiszą się na trwałe w praktyce budowlanej.

Fragment publikacji

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.37 zł

Znaleziono 8 ofert ebooków od 61.56 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
61.89 zł ebuczek.pl
pdf
61.56 zł gandalf.com.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
64.40 zł ibuk.pl
pdf
69.00 zł publio.pl
pdf
81.88 zł swiatebookow.pl
pdf
82.80 zł zinamon.pl
pdf
92.00 zł woblink.pl
pdf
92.00 zł litres.pl