Autor: Krystyna Gromek

Znaleziono: 2 e-booków
Sortuj: alfabetyczniewg cenywg liczby ofert

  •   Brak ofert
    Przedmowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w art. 48 stwierdza: "1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień... (więcej)
  •   Brak ofert
    Wydanie trzecie Komentarza uwzględnia obszerną nowelizację KRO dokonaną ustawą z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która wejdzie w życie 13.6.2009 r.... (więcej)

Świat Czytników — wszystko o Kindle, czytnikach i e-bookach

Nowe artykuły: