Rozdział 4 publikacji „Zdrowie publiczne” pod redakcją naukową Teresy Bernadetty Kulik i Anny Pacian.
Zdrowie publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii.
W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół:
– koncepcji zdrowia w medycynie,
– polityki zdrowotnej,
– współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny,
– profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w krajach europejskich,
– profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych,
– zagrożeń zdrowia psychicznego,
– opieki medycznej nad młodzieżą szkolną,
– promocji zdrowia,
– systemów informacyjnych w zdrowiu publicznym,
– uregulowań prawnych.
Podręcznik dostosowany jest do aktualnych programów kształcenia studentów kierunków medycznych i nauk o zdrowiu. Rozdziały poprzedzone są celami kształcenia i zakończone pytaniami, które mogą być pomocne w utrwaleniu treści.
Publikacja będzie przydatna w kształceniu teoretycznym i praktycznym studentów wydziałów nauk o zdrowiu oraz innych kierunków. Jest to także doskonałe źródło informacji dla tych, którzy odbywają specjalizację medyczną.