Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Książka powstała na bazie rozprawy doktorskiej obronionej w 2006 roku w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Stanowi podsumowanie kilku lat badań archeologicznych prowadzonych na obszarze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego (2. poł. VII–pocz. XII w.), zlokalizowanego w dzisiejszej wsi Napole, woj. kujawsko-pomorskie. Autor przedstawia przemiany zachodzące w lokalnym garncarstwie, ukazując je na szerszym tle porównawczym, zwłaszcza w powiązaniu z sąsiednimi obszarami Pomorza, Kujaw i Mazowsza. Wyniki badań nad naczyniami ceramicznymi posłużyły do stworzenia schematu periodyzacji tego powszechnego działu wytwórczości i stały się punktem wyjścia rozważań na temat znaczenia naczyń w życiu codziennym mieszkańców. Są również podstawą źródłową do odtworzenia rozwoju zasiedlenia w mikroregionie osadniczym, którego centrum stanowiło Napole (znane ze źródeł pisanych Ostrowite), jak również studiów nad problematyką wymiany i przebiegu lądowych szlaków komunikacyjnych łączących we wczesnym średniowieczu mikroregion z sąsiednimi terenami.

[…] monografia Jacka Bojarskiego jest w świecie archeologii wczesnego średniowiecza wydarzeniem oczekiwanym. Publikacja wyników wieloletnich badań nad problematyką wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Napolu, szczególnie nad odkrytą na tym stanowisku ceramiką naczyniową, jest także ważnym wydarzeniem w archeologii ziemi chełmińskiej. Uważam ją za cenny wkład w poznanie procesów społeczno-gospodarczych zachodzących we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich. Mamy tu do czynienia ze znakomitym warsztatem archeologicznym, kolejnym owocem działań, jeżeli można to tak określić, „ceramologicznej szkoły toruńskiej”.

z recenzji wydawniczej doc. dr. hab. Sławomira Moździocha

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.37 zł

Znaleziono 4 ofert ebooków od 67,47

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
67,47 zł ibuk.pl
bez DRM pdf
71,70 zł zinamon.pl
plik zabezpieczony DRM pdf
75,91 zł ravelo.pl
bez DRM pdf
75,91 zł swiatebookow.pl

E-booki podobne do "Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej"