Wstęp / 9 Część I: Historia Wydziału Nauk Historycznych i jego jednostki Waldemar Rezmer, Wiesław Sieradzan, Historia i współczesność Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu (1993–2016) / 13 Daniel Makowiecki, Jolanta Małecka-Kukawka, Wojciech Chudziak, Alina Sosnowska, Instytut Archeologii / 51 Jarosław Kłaczkow, Instytut Historii i Archiwistyki / 79 Małgorzata Kowalska, Wanda A. Ciszewska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii / 101 Michał Antonowicz, Wojciech Olszewski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej / 131 Ryszard Mączyński, Katedra Historii Sztuki i Kultury / 157 Centrum Badań Kopernikańskich / 187 Centrum Dziedzictwa Kulinarnego / 189 Centrum Mediewistyczne / 191 Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności / 193 Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu / 195 Część II: Struktura Wydziału Nauk Historycznych i jego pracownicy Władze dziekańskie i administracja Wydziału Nauk Historycznych / 199 Jednostki organizacyjne i ich pracownicy / 203 Wykaz ilustracji / 223