Słowo wstępne / 11 Laudacje

Stanisław Juszczyk Profesor Bronisław Siemieniecki – twórca podstaw pedagogiki kognitywistycznej, myśliciel, badacz, nauczyciel akademicki i wychowawca młodych badaczy / 23

Maciej Tanaś Profesor Bronisław Siemieniecki – twórca szkoły toruńskiej w zakresie pedagogiki mediów i pedagogiki kognitywistycznej / 43

Urszula M. Żegleń Jubileusz Profesora Bronisława Siemienieckiego wpisany w początki Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego / 51

Kamila Majewska Profesor Bronisław Siemieniecki – życie i droga naukowa / 55

Adam Marszałek Kilka refleksji z okazji Jubileuszu / 69

Mieczysław Łais, Anna Zawiła Laudacje OSI CompuTrain / 73

Kazimierz Kotlarski Wspomnienia o pracy z Jubilatem / 77

Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss Profesor Bronisław Siemieniecki – człowiek teraźniejszości i cywilizacja przyszłości / 79

Ewa Jarvoll Nilsen Serdeczne gratulacje i prywatne wspomnienia z długoletniej przyjaźni / 87

Kamila Majewska Bibliografia prac Bronisława Siemienieckiego / 93

Życzenia i gratulacje

Andrzej Sokala / 119 Pracownicy Katedry Dydaktyki i Mediów / 120 Józef Bremer / 121 Zbigniew Kruszewski / 123 Stefan M. Kwiatkowski / 125 Bogusław Śliwerski / 126 Ryszard Pęczkowki, Marta Wrońska / 127 Piero Crispiani / 129 Diane Boothe / 131 Kerry Rice / 132 Józef Górniewicz / 133 Maria Kozielska / 134

Społeczeństwo – edukacja – wychowanie – media

Tomasz Goban-Klas Tempora mutantur et nos mutamur in illis / 139

Bogusław Śliwerski Makropolityczne blokady i konstruktywistyczne ich zniesienie ze względu na turbocyfryzację szkolnej edukacji / 151

Zbigniew Kwieciński Zapomniany i nieznany Kazimierz Sośnicki i jego pedagogika polityczna. Wybrane wątki / 173

Włodzimierz Gogołek, Piotr Pruchnik Machine learning. Edukacja i koronawirus / 189

Tadeusz Lewowicki Cyberprzestrzeń, społeczna świadomość związanych z nią możliwości i zagrożeń oraz edukacja – esej ku rozwadze i większej aktywności edukacyjnej / 205

Janusz Morbitzer Idiokracja jako współczesny problem społeczny i wyzwanie dla edukacji / 221

Komunikacja człowiek–komputer. Kognitywistyczne aspekty mediów i sztuczna inteligencja

Andrzej Karbowski, Grzegorz Karwasz Od dydaktyki komputerowej do pedagogiki kognitywistycznej / 239

Erik Bratland Knowledge building in education and semantic gravity: How to build knowledge that can be transferred to new contexts? / 257 [...]