ISBN:9788323512172

Prawo bliższości krewnych w dawnym prawie litewskim od drugiej połowy XIV wieku do schyłku XVIII wieku

Autor: Michał Czaykowski

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Publikacja prezentuje formy i zasady funkcjonowania prawa bliższości krewnych w Wielkim Księstwie Litewskim od XIV do XVIII w.: powszechność i okres występowania, operacje majątkowe objęte tym prawem, sposoby jego wykonywania. Określa też jego genezę i rolę w Wielkim Księstwie wchodzącym w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Instytucja prawa bliższości krewnych, mimo mocnego zakorzenienia w praktyce, należała głównie do kręgu instytucji prawa zwyczajowego. Prawo stanowione traktowało ją bardzo lakonicznie, pomimo powszechności jej występowania. Autor przeanalizował publikacje źródłowe z zakresu prawodawstwa cywilnego i historii Wielkiego Księstwa Litewskiego wydane do czasów współczesnych. Kwerendą objęto źródła rękopiśmienne i akty Metryki Litewskiej.

Temat do tej pory nie był monograficznie opracowany. Trzeba podziwiać odwagę Autora za podjęcie tego tematu. [...] Autor podjął się opracowania bardzo trudnego tematu, wymagającego orientacji w szeregu zagadnień z zakresu władzy monarchy, ustroju społecznego, organizacji rodziny, historii gospodarczej, zobowiązań. [...] Wyniki dociekań godne są uznania. Autor [...] napisał [pracę] stanowiącą poważny wkład do naszej wiedzy o dawnym prawie litewskim w ogóle, a o badanej instytucji w szczególności.

z recenzji prof. Zygfryda Rymaszewskiego

Prawo bliższości w Wielkim Księstwie Litewskim nie było - jak dotychczas - samodzielnym przedmiotem badań monograficznych. Zamierzenie badawcze [...] polegające na monograficznym opracowaniu instytucji prawa bliższości w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie od XIV do XVIII w. w aspektach zarówno normatywnym, jak też praktyki prawnej, zasługuje z pewnością na uznanie, jako zadanie w znacznym stopniu nowatorskie. [...] Zwłaszcza poznanie mechanizmów społecznych funkcjonowania prawa jest zagadnieniem o wielkiej doniosłości poznawczej, o niezmiennej po dziś dzień aktualności. [...] Na kartach tej pracy, poza informacjami bezpośrednio dotyczącymi prawa bliższości w Wielkim Księstwie Litewskim, czytelnik napotyka na wiadomości o prawie spadkowym, obrocie ziemią i prawie bliższości w wielu innych krajach, a nawet w bardzo odległych okresach historycznych. [...] W ogólności należy uznać doniosłość poznawczą stwierdzeń, ferowanych w oparciu o materiał źródłowy.

z recenzji prof. Wacława Uruszczaka

Najlepsza cena: Virtualo
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 9 ofert ebooków od 8.90 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
10.58 zł ebuczek.pl
pdf
8.90 zł virtualo.pl
pdf
od 8.64 zł
(dla stałych klientów)
9.60 zł ebookpoint.pl
pdf
9.96 zł vagabook.pl
pdf
10.08 zł litres.pl
pdf
10.68 zł swiatebookow.pl
pdf
10.68 zł swiatebookow.pl
pdf
10.80 zł zinamon.pl
pdf
  7.20 zł
w programie Nexto Premium
11.16 zł nexto.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
12.00 zł ibuk.pl

E-booki podobne do "Prawo bliższości krewnych w dawnym prawie litewskim od drugiej połowy XIV wieku do schyłku XVIII wieku"