ISBN:9788325543617

Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych

Autor: Józef Wyciślok

Wydawnictwo: C.H. Beck

Opracowanie Józefa Wyciśloka pt. Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych opisuje zagadnienia związane z optymalizacją podatkową, która pozwala na efektywne zmniejszanie poziomu opodatkowania nawet do zera. Opisane metody działań optymalizacyjnych, ich schematy oraz gotowe rozwiązania optymalizacyjne pod poszczególne branże oraz specyfika poszczególnych jurysdykcji o przyjaznych systemach podatkowych stanowią wiedzę, która odgrywa coraz większą rolę w grze rynkowej.

Praca została podzielona na cztery  rozdziały. Rozdział pierwszy stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia optymalizacji podatkowej. W rozdziale tym przedstawiona jest:

  • istota optymalizacji podatkowej,
  • zagadnienia optymalizacji podatkowej a obejście prawa,
  • uchylanie się od opodatkowania a unikanie opodatkowania,
  • uzasadnienie biznesowe jako właściwe kryterium,
  • międzynarodowe planowanie finansowe.

W rozdziale drugim przedstawiono obszary możliwe do zastosowania przez praktycznie każdego przedsiębiorcę, będące przedmiotem działań w zakresie optymalizacji podatkowej jak:

  • utworzenie z kilku przedsiębiorstw powiązanych Podatkowej Grupy Kapitałowej,
  • specjalne strefy ekonomiczne,
  • zagraniczne spółki holdingowe,  prowadzenie działalności w ramach spółki osobowej ze szczególnym uwzględnieniem spółek komandytowych i  komandytowo-akcyjnych,
  • zagadnienia procesów łączenia spółek, fuzji, przejęć, transakcji mergers & acqusitions, transakcji typu asset deal i share deal, restrukturyzacji, aliansów strategicznych, połączeń, aportów i wymian akcji.

W rozdziale trzecim przedstawiono zagadnienia optymalizacji w zakresie cen transferowych, które nabierają coraz większego znaczenia w praktyce wielu  przedsiębiorstw.

W rozdziale czwartym przedstawiono problematykę umów w unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście optymalizacji podatkowej. Z punktu widzenia działań mających na celu optymalizację wysokości zobowiązań podatkowych, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają istotne znaczenie i dotyczą każdego przedsiębiorcy w warunkach współcześnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Bardzo ważnym zagadnieniem w zakresie optymalizacji podatkowej, która pozwala w znakomity sposób zminimalizować obciążenia podatkowe są zagadnienia związane z transferem usług, kapitału i wartości materialnych. W publikacji poświęcono jej dużo miejsca.

Realizacja celów biznesowych poprzez transakcje  pomiędzy przedsiębiorcami – podmiotów powiązanych  przez zarządzanie w zakresie optymalizacji podatkowej – transferem usług, kapitału i wartości materialnych sprowadzić można do ogólnie pojmowanego transferu dochodów pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi. Transfer ten jest realizowany przez umiejętne zarządzanie transakcjami m.in. w zakresie transferu ukierunkowanego na ceny  transferowe i transferu ukierunkowanego na koszty (zwłaszcza w zakresie usług niematerialnych i prawnych). Celem zarządzania tymi transakcjami jest przede wszystkim minimalizacja obciążeń podatkowych. Problematykę tą szczegółowo omówiono w  opracowaniu.

Niniejsza publikacja jest kierowana do wszystkich przedsiębiorców, do szeregu firm i ośrodków doradczych oraz ośrodków prowadzących szkolenia z tej tematyki, a także wszystkich zainteresowanych wskazaną tematyką.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Józef Wyciślok - inne e-booki