Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Wydawnictwo: C. H. Beck

Stan prawny: styczeń 2016 r.

Książka została przygotowana z myślą o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie oraz o studentach kierunków, na których omawiane są podstawy prawa. Stanowi źródło wiedzy o podstawowych instytucjach polskiego systemu prawnego, a także zawiera elementy wiedzy o społeczeństwie.

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia z zakresu:

Podstaw prawa:

 • Konstytucja RP – pojęcie prawa konstytucyjnego,
  zasady oraz podstawowe pojęcia oraz wolności,
  prawa i obowiązki człowieka i obywatela,
  hierarchia aktów prawnych,
  stany nadzwyczajne, procedura zmiany konstytucji,
 • Parlament RP – Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe,
  tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa,
 • Prezydent RP – wybór, przejściowa przeszkoda
  w sprawowaniu urzędu, złożenie z urzędu,
  odpowiedzialność, kompetencje, prerogatywy,
 • Rada Ministrów – domniemanie właściwości,
  kompetencje, struktura, Prezes Rady Ministrów,
  Ministrowie, odpowiedzialność, dymisja, wojewoda,
  administracja zespolona i niezespolona,
 • Organy kontroli państwowej, ochrony prawa
  i zaufania publicznego
  – Najwyższa Izba Kontroli,
  Rzecznik Praw Obywatelskich, postępowanie lustracyjne,
  Instytut Pamięci Narodowej, Krajowa Rada Radiofonii
  i Telewizji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • Samorząd terytorialny w Polsce – zadania i struktura,
  dochody jednostek, samorząd gminny, powiatowy, województwa,
 • Sądy i Trybunały – struktura sądownictwa w Polsce,
  Sąd Najwyższy,  Trybunał Konstytucyjny, Trybunał
  Stanu, Krajowa Rada Sądownictwa,
 • Prawo cywilne i rodzinne – podział prawa cywilnego,
  podstawowe pojęcia prawa cywilnego, czynności prawne,
  pojęcie i treść prawa własności, odpowiedzialność
  za zobowiązania, prawo spadkowe, prawo rodzinne,
 • Prawo karne – zasady odpowiedzialności karnej,
  wiek sprawcy, kary i środki karne, postępowanie karne,
 • Prawo administracyjne – akt administracyjny,
  uznanie administracyjne, ugoda administracyjna,
  decyzja administracyjna, struktura sądownictwa
  administracyjnego, przebieg postępowania
  administracyjnego, odwołania, zażalenia, skarga, s
  karga kasacyjna do NSA i zażalenie do sądu administracyjnego,
 • Integracja europejska – proces integracji, Plan Marschalla,
  Deklaracja Schumana, Traktat o Europejskiej Wspólnocie
  Węgla i Stali, Traktat ustanawiający Europejską
  Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający
  Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Jednolity
  Akt Europejski, utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Polska w Unii Europejskiej – geneza procesu
  integracji, droga Polski do UE, bilans korzyści
  wynikających z wstąpienia do UE..

Podstaw wiedzy o społeczeństwie:

 • Społeczeństwo – socjologia i pojęcia
  z nią związane, formy społeczeństw,
 • Kultura, media i edukacja – kultura, opinia
  publiczna i massmedia, środki masowego przekazu,
  współczesne spory światopoglądowe, edukacja
  w Polsce, globalizacja,
 • Państwo – definicja, geneza, legitymizacja
  władzy wg Maxa Webera – historyczne
  i współczesne przykłady, ustrój, typy państw
  – podział ze względu na ustrój terytorialny,
  funkcje państwa, systemy rządów, autonomie
  i języki lokalne w Europie,
 • Naród – definicja, naród bez państwa,
  tożsamość narodowa i postawy z nią związane,
  mniejszość narodowa a mniejszość etniczna,
  polityka państw wobec imigrantów i emigrantów,
 • Demokracja – zasady i procedury – geneza, zasady
  współczesnej demokracji, mechanizmy niezbędne
  do funkcjonowania demokracji, współczesna
  demokracja w Polsce i na świecie – problemy i zagrożenia,
 • Instytucje i ruchy społeczne – organizacje
  pozarządowe i pożytku publicznego, organizacje
  międzynarodowe,
 • Terroryzm,
 • Konflikty międzynarodowe po II wojnie
  światowej
  – przyczyny i najważniejsze konflikty,
 • Polityka, ideologie, doktryny i partie polityczne.

 

 

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 9 ofert ebooków od 20,42

Formaty Cena Księgarnia
pdf
20,42 zł ibuk.pl
pdf
od 18,38 zł
(dla stałych klientów)
20,42 zł ebookpoint.pl
pdf
20,82 zł gandalf.com.pl
pdf
22,41 zł ravelo.pl
pdf
23,65 zł swiatebookow.pl
pdf
  14,94 zł
w programie Nexto Premium
23,65 zł nexto.pl
pdf
23,70 zł zinamon.pl
pdf
24,90 zł legimi.com
pdf
24,90 zł virtualo.pl

Aneta Gacka-Asiewicz - inne e-booki

E-booki podobne do "Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce"