Książka Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później, to seria rozmów z prof. Ewą Łętowską będącą inicjatorem i uczestnikiem dyskusji nad prawem i praworządnością w Polsce, prowadzonych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. To także próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego burzliwe spory toczące się od ponad dwudziestu lat, jak te o zasady nauczania religii w szkole, o kształt i zakres prawa do aborcji, o wpływ lustracji na rozwój demokracji, o wciąż nadmierne stosowanie instytucji tymczasowego aresztowania czy tłok w polskich więzieniach, są wciąż tak żywe, a prawnikom i politykom nadal nie udaje się znaleźć rozwiązania tych problemów.

Jest w tych rozmowach również trochę aktualnej publicystyki (m.in. na temat umowy ACTA czy rejestracji osławionego zakazu "pedałowania"), ale opatrzonej solidnym komentarzem prawnym - wynikiem ogromnej wiedzy i ponad 50-letniej praktyki prawnej prof. Łętowskiej. A ponieważ formułuje je ona w swoim stylu, czyli ze swadą, a czasem wręcz ze sporym ładunkiem emocji, nie jest to jeszcze jeden "komentarz do kodeksu". Tym niemniej wiele z zawartych w książce opinii nadawać się będzie do cytowania także w publikacjach naukowych.

Adresaci:
Ta książka to ważna i interesująca lektura zarówno dla prawników, jak i wszystkich, których ciekawią przemiany zachodzące w Polsce i polskim prawie.Ewa Łętowska - profesor doktor habilitowany nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN), doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Pedagogicznej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności; pierwszy polski Rzecznik Praw Obywatelskich (1987-1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011). Członek Komitetu Helsińskiego, Académie de Droit Comparé w Paryżu. W 1995 r. nagrodzona przez Fundację Friedricha Eberta (Human Rights 1994) w Bonn za działalność w zakresie ochrony praw człowieka i umacnianie zasad państwa prawa. Uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą oraz medalem Zasłużony dla Tolerancji przyznawanym przez Fundację Ekumeniczną. Autorka publikacji naukowych (prawo cywilne, konstytucyjne, prawa człowieka), zajmuje się także eseistyką i publicystyką prawniczą (felietony w "Gazecie Prawnej" oraz "Europejskim Przeglądzie Sądowym"). Jest również cenioną recenzentką muzyki poważnej, autorką książek i publikacji publicystycznych z tego zakresu oraz licznych wypowiedzi w programach radiowych i telewizyjnych.