ISBN:9788326475399

Prawo oświatowe z serii MERITUM

Autor: Stefan M. Kwiatkowski, Krzysztof Gawroński

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Książka zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. W wydaniu drugim zaktualizowano wybór przepisów prawnych, uzupełniając odpowiednio komentarze, zweryfikowano problematykę, poszerzono treści interpretacji - szczególnie nowych przepisów prawnych, które w istotny sposób zmieniają i opisują rzeczywistość oświatową.

W przykładach zastosowania prawa oświatowego autorzy sięgają do orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów powszechnych tak, aby czytelnik podejmujący niejednokrotnie samodzielną decyzje był przekonany o poprawności przygotowanej dokumentacji.

Praktyczne uzupełnienie Poradnika stanowi - wydany w maju bieżącego roku - suplement "Meritum Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów", który pozwala - po sięgnięciu do wybranych treści poradnika Meritum. Prawo oświatowe - na samodzielne przygotowanie dokumentacji z poczuciem sporządzenia jej zgodnie z obowiązującym prawem.

Każdy z odbiorców książki znajdzie w niej przykład i sposób rozwiązania własnych problemów, argumenty niezbędne do podjęcia decyzji oraz jej uzasadnienie. Przytoczone przykłady utwierdzą Czytelnika w przekonaniu, że przygotowane dokumenty przyniosą korzystne rozstrzygnięcie. Poradnik zawiera szereg wskazówek praktycznych, jak należy postąpić w konkretnej sytuacji. Każdy temat kończy się swoistym podsumowaniem, tj. wskazaniem konkretnych podstaw prawnych, wiodącego orzecznictwa oraz literatury przedmiotu. Publikacja posiada rozbudowany indeks rzeczowy umożliwiający szybkie odszukanie interesującego tematu czy pojęcia.

Adresaci:
Nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek zainteresują zapewne rozdziały związane z ich stosunkiem pracy, kandydatów na dyrektorów - zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim i zasobami materialnymi,
Dyrektorów - sprawowanie nadzoru pedagogicznego i planowanie rozwoju szkoły i placówki oraz gospodarka majątkiem i finansami, organy prowadzące - zapewnienie środków własnych i z budżetu państwa na funkcjonowanie szkól i placówek zaś sprawujących nadzór pedagogiczny - obszar realizacji polityki oświatowej państwa.

Atuty Serii Meritum:
  • klarowny podział zagadnień-problemów na rozdziały, z których każdy wyczerpująco przedstawia dane zagadnienie,
  • układ treści podzielony na zwięzłe fragmenty,
  • wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady obrazujące stosowanie danej instytucji prawa w praktyce,
  • uwypuklenie najistotniejszych kwestii - ramka i hasło "WAŻNE!"
  • liczne schematy, rysunki, tabele,
  • zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory dokumentów,
  • czytelne podsumowanie omawianego tematu,
  • rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekście,
  • wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie,
  • przyjazna dla Czytelnika szata graficzna.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Stefan M. Kwiatkowski - inne e-booki

Krzysztof Gawroński - inne e-booki