Z publikacji dowiemy się, jak wykonywać pomiary eksploatacyjne urządzeń napędowych, jak badać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układach sieci TN, TT oraz IT i jak wykonywać pomiary w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Ponadto w poradniku znajdziemy informacje o nowoczesnych przyrządach pomiarowych, niezbędnych do dokładnego i szybkiego przeprowadzania właściwych pomiarów.