Monografia poświęcona jest opracowaniu zasad aktualnego kierunku językoznawczego XXI w. - językoznawstwa fenomenologicznego. Głównym zadaniem niniejszej pracy jest próba uzasadnienia językowego znaczenia nauk fenomenologicznych E. Husserla i uzupełnia się w znaczeniu myślenia fenomenologicznego dla współczesnego językoznawstwa.