Słownik zamówień publicznych

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Stron: 12

Opłacalność: 174.17 zł/100 stron

Oszczędzasz: 28%

W postępowaniu przetargowym na każdym kroku występują pojęcia typowe dla Prawa zamówień publicznych. Ich umiejętna interpretacja przysparza wiele problemów nawet doświadczonym specjalistom. Podręczny "Słownik zamówień publicznych" w przystępny sposób podaje definicje aż 71 pojęć związanych z zamówieniami publicznymi.

Przykładowe hasła:
Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Tajemnica przedsiębiorstwa – nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posia­dające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Rażąco niska cena – cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień, znacząco odbiegająca od cen przyjętych przez innych wykonawców, wskazująca na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej. Przyczynami wyraźnie niższej ceny od innych ofert mogą być albo świadome działanie wykonawcy, albo nierzetelność kalkulacji wykonaw­cy, co grozi nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości.

Najlepsza cena: Zinamon
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.15 zł

Znaleziono 11 ofert ebooków od 20,90

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM pdf
20,90 zł zinamon.pl
bez DRM pdf
od 20,14 zł
(dla stałych klientów)
22,38 zł ebookpoint.pl
bez DRM pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
22,43 zł ibuk.pl
bez DRM pdf
23,54 zł koobe.pl
bez DRM pdf
23,54 zł gandalf.com.pl
bez DRM pdf
24,52 zł muve.pl
plik zabezpieczony DRM pdf
26,91 zł ravelo.pl
bez DRM pdf
28,11 zł swiatebookow.pl
bez DRM pdf
28,11 zł swiatebookow.pl
bez DRM pdf Po rejestracji »
28,40 zł nexto.pl
bez DRM pdf
29,00 zł publio.pl
bez DRM pdf
29,90 zł koobe.pl
bez DRM pdf
29,90 zł virtualo.pl

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Słownik zamówień publicznych"