ISBN:9788326930591

Finanse organizacji pozarządowej w praktyce, wydanie maj 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   Nowości 1.Rodzice dostaną wyższe świadczenia za opiekę 2.Opiekunowie otrzymają zaległy zasiłek 3.Opublikowano wykaz organizacji pożytku publicznego 4.Przepisy mają regulować rozpatrywanie petycji 5.Dzieci będę lepiej chronione przed molestowaniem   Interpretacje 6.Odpłatne udostępnianie posiłków bez kasy 7.Czynności związane z otrzymaniem rzeczowej darowizny nie podlegają VAT 8.Projekt unijny nie korzysta z odliczenia VAT 9.Zlecenie telefoniczne jest opodatkowane CIT   Wyjaśnienia ekspertów 10.Umowy na realizację zadania publicznego mogą być poprawiane 11.Do wspólnego rozliczenia małżonków wystarczy oświadczenie złożone w PIT 12.Sprzedaż albumu o tematyce religijnej bez zwolnienia 13.Skutki finansowe apelacji trzeba uwzględnić w okresie otrzymania nowego wyroku 14.Najem własnych pomieszczeń jest działalnością gospodarczą 15.Otrzymanie faktury uprawnia do odliczenia VAT 16.Zasady księgowania faktury za energię na kontach księgowych 17.Wsparcie finansowe dla beneficjentów nie zawsze jest wolne od podatku 18.Zasiłek macierzyński oblicza pracodawca 19.Rozliczenie dzieła zależy od źródła przychodu 20.Licencje można rozliczyć jednorazowo albo na zasadach ogólnych 21.Przy ustalaniu prawa do odprawy konieczna jest indywidualna ocena   Działalność organizacji pozarządowych 22.Spółki tworzone przez stowarzyszenia korzystają ze zwolnienia z CIT 23.Do reprezentowania stowarzyszenia i fundacji konieczne jest odpowiednie umocowanie   Ewidencja księgowa 24.Rodzaj dotacji decyduje ostatecznie o jej rozliczeniu   Źródła finansowania organizacji 25.Jest kilka sposobów sfinansowania działalności stowarzyszeń i fundacji 26.Stowarzyszenia i fundacje mogą liczyć na zapisy windykacyjne
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki