W przepisach z zakresu ochrony środowiska istnieje kilka rodzajów sankcji za niedopełnienie ustawowych obowiązków lub inne wykroczenia. Większość z nich wiąże się z koniecznością uiszczenia właściwej kwoty.

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.