ISBN:9788327242549

Francuski, ucz się podróżując 3w1– Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i ćwiczenia

Autor: Magda Cel

Wydawnictwo: Self Publishing

Francuski, ucz się podróżując - Orlean. Gramatyka.

+ Francuski, ucz się podróżując - Orlean. Ćwiczenia.

+ Francuski, ucz się podróżując – Diukowie Sully. Gramatyka.

+ Francuski, ucz się podróżując – Diukowie Sully. Ćwiczenia.

+ Francuski, ucz się podróżując – Blois. Gramatyka.

+ Francuski, ucz się podróżując – Blois. Ćwiczenia.

Ebook „Ucz się podróżując – Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i ćwiczenia.” jest połączeniem proponowanych dotychczas osobno ebooków. Składa się z trzech części: Orlean, Sully-sur-Loire i Blois. Każda z nich zawiera 40 zdań nawiązujących tematycznie do następujących broszurek turystycznych: „Spotkanie z Orleanem”, „Benedyktyni i diukowie znad Loary”, „Wizyta w Blois i Chambord”. Wszystkie zdania są dokładnie opisane i zawierają wyjaśnienia dotyczące wymowy oraz konstrukcji gramatycznej. Na zakończenie poszczególnych części, dla osób pragnących sprawdzić czy opanowały zawarty w nich materiał gramatyczny, znajduje się 100 zdań z kluczem.

 

Materiał gramatyczny zawarty w części Orlean:

 • Rodzajniki określone i nieokreślone;
 • Czasy: teraźniejszy, przeszły złożony, przeszły niedokonany, przyszły bliski;
 • Tryb warunkowy czasownika vouloir;
 • Strona czynna i strona bierna;
 • Odmiana czasowników zwrotnych: se promener i se trouver;
 • Odmiana czasowników: aller, avoir, entrer, entourer, etre, faire, falloir, fermer, passer, venir, visiter, voir, vouloir;
 • Określenia ilościowe;
 • Konstrukcja zdań twierdzących, pytających i przeczących;
 • Tworzenie przymiotników;
 • Zaimek y;
 • Zaimki przymiotne wskazujące;
 • De w funkcji dopełniacza;
 • Zaimki osobowe akcentowane i zaimki osobowe nieakcentowane.

Materiał gramatyczny zawarty w części Sully (szczególny nacisk został położony na rodzajniki):

 • Rodzajniki - nieokreślone, określone, cząstkowe, opuszczanie rodzajników
 • Zaimki - zaimek osobowy, zaimek rzeczowny wskazujący – Ce, zaimki przymiotne wskazujące – Ce, cette, ces, zaimek przysłowny en
 • Rzeczowniki - tworzenie rodzaju żeńskiego, tworzenie liczby mnogiej
 • Przymiotniki - tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej, łiejsce przymiotnika w zdaniu, stopniowanie przymiotników
 • Przyimek de i rola jaką odgrywa
 • Czasowniki - tryb oznajmujący, przeczący i pytający, tryb rozkazujący
 • Czas teraźniejszy czasowników - I grupy: acheter, chanter, entourer, entrer, tourner, traverser, visiter, III grupy : aller, avoir, descendre, etre, dire, parcourir, venir, czas przeszły czasownika etre, strona bierna, imiesłów przymiotnikowy bierny czasowników grupy I
 • Il y a/etre
 • Wyrażenie il faut
 • Tworzenie pytań - pytanie o osoby, pytanie o rzeczy
 • Liczebniki główne

Materiał gramatyczny zawarty w części Blois (Szczególny nacisk został położony na czasy przeszłe: imparfait i passé composé):

 • Czasy - teraźniejszy, przeszły złożony, przeszły niedokonany, przyszły; różnice między czasem przyszłym złożonym i przeszłym niedokonanym
 • Formy: oznajmująca, pytająca, przecząca
 • Tryb rozkazujący
 • Czasowniki - I grupa – arriver, regarder, voyager; III grupa – aller, avoir, construire, devenir, devoir, naitre, partir, savoir, venir, vouloir
 • Tworzenie strony biernej
 • Czasowniki zwrotne
 • Pytajniki - Comment ?, Ou ?, Pourquoi ?, Quand ?
 • Przysłówki czasu (adverbe de temps) - souvent, rarement
 • Przeczenia w czasie teraźniejszym i przeszłym złożonym - ne pas, ne jamais, ne plus, zwrot ne que
 • Zaimki - osobowe nieakcentowane (Pronoms sujet): je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles; osobowe akcentowane (Pronoms toniques): moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux; zaimek osobowy w roli dopełnienia bliższego: le, la, les
 • Mowa zależna i mowa niezależna
 • Rodzajniki - ściągnięte, częściowe, opuszczanie rodzajnika – attribut du sujet
 • Przymiotniki - odmiana przymiotników kończących się na –e
 • Rzeczowniki złożone - podstawowe zasady tworzenia liczby mnogiej

 

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 2 ofert ebooków od 5.93 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
5.93 zł gandalf.com.pl
pdf
5.97 zł virtualo.pl

E-booki podobne do "Francuski, ucz się podróżując 3w1– Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i ćwiczenia"