Audiokurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych.
Publikacja z serii „Listen & Learn”, stworzonej w celu samodzielnej nauki ze słuchu, pomoże trwale zapamiętać ponad 200 czasowników frazowych najczęściej występujących w codziennych rozmowach i tekstach pisanych oraz w testach i na egzaminach: FCE, CAE, maturalnym na poziomie rozszerzonym i innych.
Część pierwsza „Phrasal Verbs” zawiera 12 lekcji z czasownikami o podobnym znaczeniu uporządkowanymi według przyimków i przysłówków: out, off, through, into, over, up, down, away, on, back. Nauka odbywa się poprzez kojarzenie znaczenia słów umieszczonych w kontekście i wykonywanie ćwiczeń według instrukcji lektora.
Część druga to 16 lekcji, z których każda prezentuje kolejny czasownik frazowy: take, get, turn, break, look, bring, come, give, cut, put, run, grow, set, carry, go, make. Wszystkie z nich są tłumaczone, a zestaw ćwiczeń znajdujący się w każdym rozdziale pozwala je szybko opanować i utrwalić.
Specjalnie przygotowany audiokurs „Phrasal Verbs” umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie – w drodze do pracy, w podróży, w domu. Efekty widoczne są już po kilkakrotnym przesłuchaniu materiału.
Na publikację składają się: pliki mp3, pliki lrc (umożliwiające wyświetlenie tekstu nagrania na przenośnym odtwarzaczu mp3/mp4 lub ekranie komputera podczas słuchania lekcji), pliki PDF z tekstem kursu oraz instrukcją odtwarzania jego wersji audio.