Tematem przewodnim nowego tomu czasopisma „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” są kicz holokaustowy i nadużycia w przedstawianiu Zagłady. W debacie zabrali głos uczeni reprezentujący różne dziedziny nauki i ukazujący problem z wielu perspektyw. W tomie znalazły się między innymi teksty analizujące obraz Zagłady w grach komputerowych i mediach społecznościowych, a także w literaturze pięknej.

Odrębny blok materiałów dotyczy twórczości Artura Żmijewskiego i jego filmu Berek, który stał się przedmiotem gorących dyskusji i został uwikłany w gry polityczne. Na łamach „Zagłady Żydów” po raz pierwszy prezentujemy unikatową kolekcję zdjęć zrobionych podczas realizacji Berka.

Poza tematem przewodnim numer zawiera między innymi nowy głos w dyskusji o postawach policji granatowej wobec Żydów, wyniki badań na temat powojennego plądrowania terenu obozu zagłady w Treblince oraz artykuł o losach Romów i Sinti przesiedlonych do łódzkiego getta.

 

W numerze działy:
 • In Memoriam
 • Studia
 • Z warsztatów badawczych
 • Materiały
 • Punkty Widzenia
 • Małe Formy
 • Wokół "Berka" Artura Żmijewskiego
 • Upamiętnienia Zagłady
 • Omówienia, recenzje, przeglądy

A w nich między innymi:

 • Jacek Leociak i Marta Tomczok o kiczu holokaustowym
 • Tomasz Frydel o policjantach „granatowych”
 • Jan Borowicz o polskiej pamięci o Zagładzie niedługo po wojnie
 • Marta Janczewska wspomina Jana Jagielskiego
 • Sylwetka ocalałego z Zagłady i jej badacza Feliksa Tycha
 • Andrzej Wędzki o okupacji w Miechowie
 • Johannes Breit, Lukas Meissel o seri gier komputerowych Wolfenstein i Zagładzie
 • Piotr Rybak o nadużyciach w holokaustowej literaturze dziecięcej
 • Katarzyna Kuczyńska-Koschany o polskiej edycji „Mein Kampf