„Praca dr Pawła Banasiaka jest bez wątpienia opracowaniem oryginalnym, poważnym i w polskiej literaturze patrystycznej ważnym. W przygotowanie dysertacji autor włożył wiele trudu — poczynając od analizy źródeł, zgromadzenia literatury pomocniczej i stworzenia syntezy na temat prawdziwych źródeł kultury europejskiej (…)”. Prof. Jerzy Pałucki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Paweł Banasiak, absolwent Historii Literatury Wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2015 otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu dyscypliny ŤHistoriať. W 2009 roku ukazała się jego książka pt. ŤCudzołóstwo i nierząd w piśmiennictwie Tertulianať