Zatrudnianie cudzoziemców to zjawisko naprawdę częste – obcokrajowcy coraz mocniej zasilają kadrę polskich przedsiębiorstw. Procedura zatrudniania obcokrajowców nie należy do najłatwiejszych, jednak trzeba też zwrócić uwagę na proponowane przez przepisy uproszczenia. Samo rozliczanie zatrudnionych pracowników z zagranicy nie jest tak problematyczne – najwięcej wątpliwości pojawia się przy kwalifkacji statusu cudzoziemca, czyli ustaleniu, czy jest on rezydentem, czy nierezydentem. Warto również wspomnieć o wpływie epidemii koronawirusa na zatrudnianie cudzoziemców. Spowodowała ona zawieszenie licznych terminów związanych z pobytem i pracą obcokrajowców i te w większości przypadków zostały wydłużone. W opracowaniu znaleźć można wyczerpujące informacje zarówno o tym jak wygląd proces przyjęcia cudzoziemca jak i na co zwrócić uwagę przed jego przyjęciem.