Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest ustalenie, z jakiego tytułu podlegać będzie ubezpieczeniom społecznym - bez znaczenia, czy prowadzenie działalności łączy z pracą na etat, czy kolejnym biznesem. Publikacja jest zbiorem najpopularniejszych zbiegów tytułów ubezpieczeń. Jej autorka przedstawiają zasady postępowania, gdy poza prowadzeniem działalności przedsiębiorca jest pracownikiem etatowym, posiada umowę zlecenie lub umowę o dzieło, jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub posiada prawo do emerytury - i wiele więcej. Dzięki wiedzy zawartej w publikacji czytelnik nie będzie miał problemu z określeniem, z jakiego tytułu i w jakiej wartości ma obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie społeczne.