Księga III pod tytułem "Droga Wędrowca poprzez Czakry do Świadomości", to CZAKROTERAPIA - obszerne studium podstawowych czakr i przywracania w nich równowagi. Porusza też połączenie uzdrawiania za pomocą takich zagadnień, jak Aromaterapia, Psychoterapia, Mindfulness (uważność), Energy Coaching , Soul Coaching i Quantum Coaching oraz Medytacje i Kryształowe Reiki (potężna mocy kryształów i kamieni szlachetnych, praca z czakrami i japońskie Reiki). Czakroterapia jest niezwykle pomocna w drodze do kontaktu z samym sobą i swoją duszą w przestrzeni energii pola wszechświata. Wspomaga to uzdrawianie człowieka na wielu płaszczyznach: fizycznej, mentalnej, psychicznej, uczuciowej, emocjonalnej, duchowej, energetycznej i eterycznej. Mówi się wszak, iż w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Autorka omawia wiele metod uzdrawiania powyższych przestrzeni. Ciało fizyczne jest fundamentem utrzymania energii w przestrzeni wewnętrznej. Między kryształkami jest wolna przestrzeń, a w nas jest ona wypełniona jest eterem. Eter pozwala naszym energiom, czyli duszy, kontrolować ciało fizyczne i utrzymywać go w równowadze energetycznej, wpływając na jego biofizyczność. Eter to zarazem czakra zwana Akaszą. Znajduje się wszędzie - tak w człowieku jak i poza jego ciałem. Źle funkcjonująca czakra Akaszy może być źródłem zawrotów głowy, zaburzeń dysocjacyjnych, zaburzeń przemiany materii (nadwaga lub niedowaga), chronicznego zmęczenia, wyczerpania energetycznego, czy też depresji i chorób umysłowych, a co za tym idzie psychosomatycznych. Twierdzi ona także, że nasze dolegliwości mogą być przeniesione z poprzednich wcieleń, czy też być właściwe całej naszej linii rodowej. Dzięki niej człowiek ma kontakt z Kroniką Akaszy, czyli z kosmicznymi zapisami, które zawierają wszelką wiedzę z przeszłości, teraźniejszości i przyszłość. Dotyczą one również spuścizny po przodkach zwanej karmą. Dzięki uświadomieniu sobie tego faktu oraz swoich słabości, człowiek otrzymuje informację o tym, jakie zagadnienia powinien "przepracować" na swoim obecnym poziomie świadomości. Tymi zagadnieniami dziś zajmuje się epigenetyka. W księdze III serii ,,Kwantowa Moc Uzdrawiania'', opisane są sposoby pracy w zakresie harmonizowania czakr cielesnych człowieka, poprzez dobór eterycznych olejków zapachowych do danej czakry, energetycznych kamieni szlachetnych, czy też medytacji oraz do pracy z samym sobą. Pobudza do refleksji podczas zadawania sobie pytań w wybranej przestrzeni psychologicznej, jaką symbolizują poszczególne czakry. Natomiast podstawowym aspektem duchowym jest Shen. Oznacza jaźń, duszę, ducha oraz siłę życiową. Zawiera w sobie umysłowe, psychiczne, emocjonalne i duchowe aspekty człowieka, co wyraża się poprzez jego osobowość, zdolności umysłowe i inteligencję. Shen utrzymuje świadomość, myśli, pamięć, sen, emocje, duchowość i psychikę. Dlatego też w książce omówione jest wiele zagadnień z przestrzeni zaburzeń zdrowotnych ciała i umysłu, dla których to obszarów podane jest rozwiązanie poprzez różne sposoby harmonizacji wibracji czakr. A wszystko to w celu wejścia w proces holistycznego uzdrawiania człowieka na wszystkich możliwych przestrzeniach. Jeśli któraś z nich jest zaburzona (człowiek ma problemy mentalne, uczuciowe, emocjonalne, psychiczne), wpływa ona niedoborem i niedomaganiem na pozostałe obszary, tworząc coraz większe deficyty energetyczne. Z czasem niskie wibracje zostają zmaterializowane w postaci dolegliwości w obszarach ciała, odpowiadających przestrzeni danej czakry. W tym celu jednym z doskonałych narzędzi holistycznego uzdrawiania, okazała się CZAKROTERAPIA w drodze do własnego serca i duszy, do świadomego JA, do Pola Energii Źródła Informacji. Ta niezwykle praktyczna książka to kompendium wiedzy o uzdrawianiu energią za pomocą prostych terapii. Wykorzystując terapię czakr, w holistyczny sposób, będziesz w stanie pozbyć się powszechnych chorób i dolegliwości fizycznych, jak i mentalnych toksyn. A dzięki praktycznym poradom oczyścisz aurę ciała i zharmonizujesz jej wibracje. Wśród poruszanych tematów, znalazły się zagadnienia podstawowych czakr od Czakry Podstawy poprzez Czakrę Sakralną, Splotu Słonecznego i Serca, aż do Czakry Gardła. W ich obszarach pracuje się ściśle z czasem przeszłym i teraźniejszym, prowadząc do zrozumienia tego co było oraz tego co jest teraz. Należy wyciągnąć z tego naukę i podziękować za doświadczenie oraz płynącą z niego mądrość. To wprowadza człowieka w proces samouzdrawianie. Uważa się, że to właśnie Kronika Akaszy jest rodzajem zbiorowej świadomości, zapisanej wiedzy całego jestestwa, niezależnie od czasu jego istnienia. W niej odnaleźć możemy wszelkie informacje o naszej karmie, przeznaczeniu, zadaniach które są nam dane do przestudiowania i przepracowania podczas drogi reinkarnacji, aby rozwijać się i wzrastać w coraz większej świadomości istnienia. Po zapoznaniu się z treścią tej książki, może okazać się, że przyjdą do ciebie różne informacje dotyczące zarówno przeszłości, jak i przyszłości. Może też nastąpić moment zrozumienie obecnych problemów i uświadomienia sobie ich przyczyn w przeszłości i swoich obecnych słabości. Stąd już prosta droga do tego, aby pod wpływem wyciągania wniosków oraz inspiracji refleksją, zadać sobie kluczowe pytania i dostrzec rozwiązania. Podczas czytania książki, zachowaj neutralności na przychodzące wiadomości oraz otwartość na nie, pozbawioną oceny, osądów, zwątpienia czy krytyki. Wykorzystaj dobrze zdobytą wiedzę w celu uzdrowienia siebie na wszystkich przestrzeniach - tak myśli, uczuć, emocji i ducha, jak również ciała. Na tym polega holistyczne podejście do uzdrawiania z chorób psychosomatycznych. Podziel się także swoimi wrażeniami. Omawiane w książce podstawowe czakry należą ściśle do czakr cielesnych, których energia emanuje z ciała. Pozostałe czakry wraz z pięcioma czakrami kosmicznymi związanymi ściśle ze "zdrowym duchem" człowieka, są omówione w kolejnej, księdze IV. Wszystkie one łączą się z energią eteru - z czakrą Akasza. Omówienie wszystkich 12 czakr zostało tu podzielone na trzy stany umysłu: podświadomość, świadomość i nadświadomość, a wraz z nimi, autorka połączyła przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Cała seria Kwantowa Moc Uzdrawiania w pięciu księgach, wydana jest w formie ebooka oraz audiobooka, jako szkolenie / kurs z zakresu sztuki jasnowidzenia, jasnoczucia, jasnowiedzenia i jasnosłyszenia oraz jako metoda terapii - KRONIKI AKASZY, a szósta księga, stanowi warsztat z ćwiczeniami w formie audiobooka. Jest to wiedza i praktyka z zakresu łącznia się ze źródłem wszechwiedzy wszechświata, zwanym KRONIKĄ AKASZY, zwana też ,,Świątynią Zrozumienia''.