Monografia WSPÓŁCZESNE OBLICZA TRANSPORTU I LOGISTYKI poświęcona jest wybranym aspektom funkcjonowania logistyki i transportu w świetle wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższej dekadzie. Transport i logistyka mogą wydawać się z pozoru dziedzinami biznesu, w których trudno o rewolucyjne zmiany. Obserwując jednak to, co oferują nowe technologie, okazuje się, że stoimy właśnie w obliczu przełomowych zmian, uwidaczniają się kolejne aspekty, na które muszą reagować zarządzający przedsiębiorstwami w różnych obszarach gospodarki. Można wnioskować, że najbliższe lata będą przynosić bardzo dynamiczne przemiany. Publikacja składa się z 12 artykułów naukowych, gdzie zamieszczone są wyniki badań, dotyczących m. in. współczesnych narzędzi, możliwości i wyzwań e-logistyki, zastosowania widzenia komputerowego i głębokiego uczenia w logistyce, wykorzystania narzędzi BIM w edukacji na kierunkach technicznych, wykorzystania sztucznych sieci neuronowych z funkcjami transmisji promieniowej do modelowania procesów zarządzania w logistyce, zarządzania rezerwami materiałowymi w branży logistycznej, logistyki i infrastruktury transportowej regionów Ukrainy graniczących z UE, roli kompetencji zawodowych przewoźników drogowych w świetle wyzwań pojawiających się w transporcie drogowym, doskonalenia i usprawnienia transportu wewnętrznego magazynu. Wartością dodaną monografii jest jej wielowątkowość i wieloaspektowość. Znajdują się tutaj artykuły naukowców z polskich, jak i zagranicznych uczelni, w języku polskim oraz w języku angielskim. Stanowią istotny wkład w dyskusję nad problemami współczesnego świata. Współdziałanie pracowników naukowych, praktyków i studentów pozwoliło na wyciągnięcie szeregu wniosków, które mogą stanowić cenne wskazówki zarówno dla przyszłych badaczy, jak i praktyków wdrażających różnego rodzaju rozwiązania w obszarze przede wszystkim transportu i logistyki. Autorzy mają nadzieję, że wyniki badań, zaprezentowane w niniejszej publikacji, staną się inspiracją do dalszych prac nad współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed tymi sektorami gospodarki.