„Opisany stan polskiej nauki w dwóch dziedzinach będących przedmiotem analizy jest dość żałosny. Większość prac naukowych ma charakter opisowy – bez próby pogłębionej analizy teoretycznej. Tłumaczy to skromną obecność polskich naukowców z tych dziedzin na forach międzynarodowych. Podane fakty są zrozumiałe w wypadku starszego pokolenia badaczy, ale nie w wypadku młodych naukowców, z których wielu w ostatnich latach studiowało za granicą. (…) To prowadzi mnie do hipotezy, iż problemy polskiej nauki wynikają z kultury uniwersyteckiej w Polsce, ze swoistego typu feudalizmu, który kultywuje stare hierarchie, powiązania, obyczaje i blokuje rozwój intelektualny ludzi młodych. Podobna sytuacja istnieje na południu Europy i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej” – fragment recenzji wydawniczej prof. Jana Zielonki (Uniwersytet Oksfordzki)

O Autorach:
Jacek Czaputowicz – profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich w Instytucie Europeistyki, WDiNP UW. Autor wielu książek, m.in. „Teorie stosunków międzynarodowych", „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje”, „Suwerenność”.

Kamil Ławniczak – doktor, współpracownik Instytutu Europeistyki, WDiNP UW. Opublikował m.in. książki „Rada Unii Europejskiej. Organizacja i sposób działania”, „Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej”.

Anna Wojciuk – doktor politologii, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, WDiNP UW, visiting fellow na Uniwersytecie Harvarda oraz na Columbia University w Nowym Jorku. Opublikowała m.in. „Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych”.