„Autorzy opracowania […] dokonali uzupełnienia, aktualizacji i uporządkowania kwestii istotnych dla współczesnego życia religijnego i duchowego, odwołując się do kategorii instytucjonalizacji i prywatyzacji, osłabienia czy zaniku tradycji oraz powrotu pluralizacji religii. Dokonywane przez nich wybory oraz ich badawcze konsekwencje można powiązać z dominującymi paradygmatami socjologii religii – sekularyzacyjnym, indywidualizacyjnym i rynkowym oraz strategią badań jakościowych.
W pracy zwrócono też uwagę na sposoby przystosowania się religii (chrześcijańskich i pozachrześcijańskich) do social becoming obserwowalnego w codziennych zdarzeniach oraz na wyłaniające się w tym procesie nowe, nierzadko hybrydalne lub zindywidualizowane kształty religijnych i duchowych orientacji oraz aktywności.
Monografia «Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych» wychodzi naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu naukowemu na problematykę przeobrażeń współczesnego pola religijnego i duchowości oraz ich możliwości interpretacyjnych. Zamieszczone studia zaciekawiają i inspirują, przekraczając tradycyjne ramy polskiej socjologii religii i poszerzając zarazem zakres jej badawczych penetracji” – fragment recenzji dr hab. Marii Sroczyńskiej, prof. UKSW

W tomie publikują:
Bartosz Arkuszewski, Irena Borowik, Marcin Choczyński, Dorota Czakon-Tralski, Kamil M. Kaczmarek, Wojciech Klimski, Inga Koralewska, Magdalena Krysińska-Kałużna, Maria Libiszowska-Żółtkowska, Janusz Mariański, Halina Mielicka-Pawłowska, Joanna Mleczko, Bogdan Pliszka, Agata Rejowska-Pasek, Wiesław Romanowicz, Artur Wójtowicz, ks. Artur Wysocki, Małgorzata Zawiła, Oleg Yarosh.