ISBN:9788374625111

Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji

Autor: Małgorzata Pawłowicz

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

W rozdziale pierwszym niniejszej pracy zobrazowano problem, w obliczu którego stanęła dzisiaj teleinformatyka policyjna. W dobie wszechobecnej informatyzacji wskazana została potrzeba budowy bezpieczeństwa Policji na podstawie jakości rozwiązań IT. Rozdział drugi poświęcony został zagadnieniu jakości projektów teleinformatycznych realizowanych w Policji. Wychodząc od powszechnie przyjętych definicji projektów, określono kryteria oceny ich rezultatów. Korzystając z wiedzy teoretycznej oraz badań przeprowadzonych w dziedzinie zarządzania projektami, wskazane zostały kluczowe aspekty, istotne dla zapewnienia efektywnego prowadzenia przedsięwzięć teleinformatycznych. Wysoka jakość rezultatów projektów teleinformatycznych winna być troską i celem organizacji, która chce zapewnić sobie bezpieczeństwo w postaci dogodnych warunków do doskonalenia i rozwoju. W rozdziale trzecim, na bazie diagnozy poziomu usług świadczonych przez pion teleinformatyki policyjnej uzasadniono potrzebę kontynuowania dotychczas przyjętego kierunku prac i zapewnienia projakościowej metody zarządzania, aby możliwe było skorzystanie z oferty innowacyjności otoczenia. Podkreśliwszy specyfikę rozwiązań IT, uznawanych powszechnie za projekty wysokiego ryzyka, wskazane zostały elementy, które w sposób istotny wpływają na poprawę jakości ich rezultatów. Skonkretyzowane zostały obszary wymagające wprowadzenia działań naprawczych i nowych rozwiązań. Opisane zmiany w podejściu do zarządzania projektami mają służyć skutecznemu wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii, a w konsekwencji osiąganiu celów biznesowych organizacji. Założenia budowy użytecznej metodyki zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji przedstawiono w sposób szczegółowy w rozdziale czwartym. Główną przesłanką opracowania metody zarządzania projektami była potrzeba wdrożenia narzędzia dostosowanego do możliwości i zidentyfikowanych potrzeb organizacji. Zaproponowane zostało heurystyczne podejście oparte na twórczym myśleniu, poprzedzone analizą ogólnodostępnych metod zarządzania projektami IT. W rozdziale piątym wykazany został związek pomiędzy jakością wdrażanych rozwiązań teleinformatycznych w Policji a jej bezpieczeństwem. Poruszona problematyka bezpieczeństwa daje obraz ewolucji tego pojęcia. Na podstawie istniejących definicji i poglądów omówiony został jego fenomen w różnych kontekstach.

Najlepsza cena: Vagabook
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 8 ofert ebooków od 9.87 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
10.26 zł ebuczek.pl
pdf
9.87 zł vagabook.pl
pdf
11.46 zł litres.pl
pdf
od 10.45 zł
(dla stałych klientów)
11.61 zł ebookpoint.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
11.61 zł ibuk.pl
pdf
12.91 zł swiatebookow.pl
pdf
13.10 zł zinamon.pl
pdf
  8.71 zł
w programie Nexto Premium
13.49 zł nexto.pl

E-booki podobne do "Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji"