ISBN:9788375371253

Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych. Przewodnik po symbolach i oznaczeniach chemikaliów

Autor: Tomasz Gendek

Wydawnictwo: Verlag Dashofer

Opłacalność: 121.77 zł/100 stron

"Tematyka Obecnie w UE obowiązują jednocześnie dwa różne systemy oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oparte na różnych przepisach. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia CLP ustanowiono nowy system oznakowywania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, który stopniowo zastąpi dotychczas obowiązujące zasady klasyfikacji i oznakowania oparte na wymaganiach dyrektywy UE nr 67/548 zwanej potocznie „dyrektywą substancjową” oraz dyrektywie 1999/45 zwanej potocznie „dyrektywą preparatową”. Aby zmiany zasad klasyfikacji i oznakowania opakowań produktów chemicznych mogły odbywać się płynnie i nie pociągały za sobą zbyt dużych kosztów dla przedsiębiorstw, zastosowano szereg okresów przejściowych. Dopiero po 1 czerwca 2017 r. na rynku UE będą obecne substancje i mieszaniny oznakowane wyłącznie wg zasad CLP. Do tego czasu niezbędną pomocą każdego specjalisty, mającego do czynienia z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami będzie publikacja „Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych”. Korzyści * przedstawia oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie z nowymi kryteriami klasyfikacji CLP oraz stare dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE, które jeszcze wciąż obowiązują * przybliża oznakowanie szczególnych grup produktów chemicznych: kosmetyków, detergentów, produktów biobójczych, wyrobów aerozolowych, środków ochrony roślin i in. * omawia oznakowanie chemikaliów w transporcie zgodnie z ADR, a także oznakowanie pojemników do ich składowania * ze względu na formę pliku PDF, ułatwia szybkie wyszukanie informacji. Spis treści 1. Wstęp 2. Oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie z kryteriami klasyfikacji CLP 3. Oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie z kryteriami klasyfikacji według dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 4. Oznakowanie substancji i mieszanin przeznaczone dla osób niewidomych lub niedowidzących – ostrzeżenia wyczuwalne przez dotyk 5. Oznakowanie kosmetyków 6. Oznakowanie produktów biobójczych 7. Oznakowanie wyrobów aerozolowych 8. Oznakowanie towarów paczkowanych 9. Oznakowanie detergentów 10. Oznakowanie wyrobów zawierających azbest 11. Oznakowanie wyrobów zawierających lotne związki organiczne 12. Oznakowanie środków ochrony roślin 13. Oznakowanie rurociągów, pojemników i zbiorników do składowania chemikaliów 14. Oznakowanie produktów chemicznych w transporcie Załącznik 1. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Załącznik 2. Zwroty wskazujące środki ostrożności Załącznik 3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R Załącznik 4. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (zwroty S) Załącznik 5A. Informacje uzupełniające o zagrożeniach Załącznik 5B. Szczególny sposób oznakowania niektórych preparatów chemicznych Załącznik 6. Substancje pochodzące z kompozycji zapachowych mogące wywołać alergie Załącznik 7. Kody form użytkowych środka ochrony roślin "
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

E-booki podobne do "Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych. Przewodnik po symbolach i oznaczeniach chemikaliów"