Celem niniejszej monografii jest zbadanie wybranych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarki światowej w pierwszym okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w obszarze handlu międzynarodowego, międzynarodowego transferu kapitału w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich, rynku kapitałowego, działań antykryzysowych, zarządzania ryzykiem systemowym. Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów, które łączą wymiar poznawczy z aplikacyjnym. Wśród zagadnień poruszanych w rozważaniach wyróżniają się analizy wpływu pandemii COVID-19 na: polskie firmy działające na arenie międzynarodowej, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, sytuację na giełdach w krajach BRIC, międzynarodowe powiązania handlowe, pomoc publiczną ze strony państwa, ryzyko systemowe i zarządzanie nim, funkcjonowanie krajów Grupy Wyszehradzkiej.