Najnowszy kodeks rodzinny i opiekuńczy (stan prawny na dzień 1 listopada 2013 r.) z przejrzystym układem, artykułami opatrzonymi wyjaśniającymi ich sens nazwami, indeksem rzeczowym.
W serii „Prawo na Co Dzień” dostępne są również: „Taryfikator mandatów i punktów karnych”, „Kodeks pracy”, „Kodeks cywilny”, „Kodeks karny”, „Kodeks spółek handlowych”, „Ordynacja podatkowa”, „Kodeks postępowania administracyjnego”.