Dzięki składowi chemicznemu i ferrytyczno-austenitycznej mikrostrukturze stal dupleks ma najlepsze cechy chromowej stali ferrytycznej i chromowo-niklowej stali austenitycznej, a więc ma doskonałe właściwości mechaniczne: plastyczność, wytrzymałość na rozciąganie i ciągliwość oraz odporność na korozję ogólną, wżerową i naprężeniową. Mimo upływu około 50 lat od wynalezienia, jej zastosowanie wciąż się zwiększa, przede wszystkim w budowie konstrukcji dla przemysłu wydobywczego ropy i gazu, chemicznego, petrochemicznego, stoczniowego, papierniczego oraz farmaceutycznego. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane ze stalą dupleks i jej zastosowaniami:

• genezę i rozwój stali odpornych na korozję,

• wytwarzanie stali ferrytyczno-austenitycznej,

• analizę formowania struktury dupleks,

• mikrostrukturę, właściwości i zastosowania stali ferrytyczno-austenitycznej,

• technologie spawania konwencjonalnego, półautomatycznego, zmechanizowanego i zautomatyzowanego,

• właściwości złączy ze stali ferrytyczno-austenitycznej, wybrane przykłady wdrożeń w przemyśle.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn oraz metalurgia, jak również inżynierów mechaników zainteresowanych nowoczesnymi tworzywami konstrukcyjnymi i technologiami materiałowymi.