Celem głównym prezentowanej pracy było sprawdzenie charakteru związków pomiędzy posiadanymi przez funkcjonariuszy PSP zasobami podmiotowymi, takimi jak prężność (rozumiana jako cecha i proces) a typami funkcjonowania w pracy zawodowej. W relacji tej uwzględniona została także mediująca rola satysfakcji z pracy oraz moderująca rola zmiennych pośredniczących związanych ze służbą (stopień służbowy, staż służby). Kwerenda literatury wykazała, że dotychczas nie prowadzono badań w strukturach PSP nad przedstawionymi wyżej zagadnieniami. Badania zostały przeprowadzone po uprzednim uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i zrealizowano je w grupie strażaków na terenie całego kraju.