Publikacja ta zawiera:


 ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym,

 wybrane rozporządzenia wykonawcze,

 komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – w formie przewodnika po zmianach.


Przewodnik omawia poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się, na czym polega zmiana, dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.


Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać liczne, rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących podatków dochodowych.


Dla przedsiębiorców bardzo ważne są zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Zapowiedziano:


 podniesienie limitu amortyzacji do 150 000 zł,

 zmiany zasad rozliczania kosztów samochodu prywatnego przedsiębiorcy, niewprowadzonego do działalności gospodarczej,

 możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodami użytkowanymi przez przedsiębiorcę na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy oraz amortyzacji samochodów wykupionych z leasingu.


Zmiany dotyczą również:


 wprowadzenia tzw. exit tax,

 umożliwienia preferencyjnego wspólnego rozliczenia podatku przez małżonków nawet po terminie złożenia deklaracji rocznej,

 wydłużenia czasu umożliwiającego wykorzystanie ulgi mieszkaniowej,

 obniżenia stawki CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą,

 wprowadzenia ulgi innovation box dla firm, które opracują nową technologię, nowatorskie urządzenie lub inne rozwiązanie, a następnie będą na tym zarabiać.

 limitów dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 wprowadzenia tzw. ulgi termomodernizacyjnej.


W niniejszej publikacji zamieszczamy obowiązujące w 2019 r. miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.


Aby ułatwić Czytelnikom korzystanie ze zbioru, zamieściliśmy całą treść aktów prawnych w wersjach zawierających corocznie aktualizowane stawki i normy.


Akty prawne w tomie „PIT, CIT, Ryczałt 2019” zawierają stawki pierwotne i normy na 2018 r., a ponadto rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w brzmieniu sprzed nowelizacji z 12 września 2018 r.