Chcesz udoskonalić swoje kompetencje językowe w zakresie słownic-twa biznesowego? Książka Rekrutacja w języku angielskim. Find a Job in an English-Speaking Company skierowana jest do wszystkich poszukujących pracy z wymaganą znajomością języka angielskiego, jak również do studen-tów zarządzania, psychologii, anglistyki, lingwistyki, szczególnie tych wybierających ścieżkę biznesową. Może także posłużyć jako cenny ma-teriał dydaktyczny rekruterom, menedżerom i innym osobom pracują-cym w branży HR. Użytkownicy podręcznika znajdą w nim zarówno przydatne ćwiczenia językowe, jak i zagadnienia teoretyczne związane ze słownictwem biznesowym. Możliwość sprawdzenia odpowiedzi w szczegółowym kluczu oraz transkrypcja nagrań pozwolą na dokładną analizę językową wypowiedzi. W dziesięciu rozdziałach znajdziesz: - wybrane zagadnienia z praktycznych tematów biznesowych, ta-kich jak rozmowa o pracę, pisanie CV, listu motywacyjnego, sys-temy motywacyjne czy rodzaje umów o pracę - wyczerpujące odpowiedzi podane w kluczu - zestawy ćwiczeń stanowiących gwarancję gruntownego przero-bienia i utrwalenia prezentowanego materiału - pytania do dyskusji, zwroty niezbędne przy formułowaniu opi-nii - wyrażenia wykorzystywane w pismach formalnych (np. w listach motywacyjnych) - glosariusz najważniejszych zwrotów i słówek - transkrypcję nagrań umożliwiającą dogłębną analizę tekstu - przydatne wskazówki zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i pracujących już w branży HR. Z książki mogą korzystać wszystkie osoby uczące się języka angiel-skiego na poziomie B2/C1. Rekrutacja w języku angielskim będzie świetnym narzędziem do samo-dzielnej nauki lub uzupełnieniem kursu grupowego prowadzonego przez lektora. Ewelina Błońska ̶ absolwentka kierunków lingwistyka stosowana oraz psychologia społeczna. Od wielu lat pracownik dydaktyczny warszaw-skich uczelni wyższych, obecnie SWPS. Prowadzi zajęcia z zakresu za-rządzania zasobami ludzkimi, praktycznej nauki języka angielskiego, tłumaczeń specjalistycznych i psychologii w języku angielskim. Autorka publikacji językowych, materiałów glottodydaktycznych oraz artykułów w czasopismach branżowych, tłumaczka książek psychologicznych i pedagogicznych.